klachten

Indien u klachten of suggesties hebt, stellen wij het op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt. Dit kan persoonlijk, maar de mogelijkheid bestaat ook dit per e-mail kenbaar te maken.

Mail naar: info@kismanhuisarts.nl