Afspraken | Spoed | Contactgegevens | Recepten | Afwezigheid | Klachten | E-mail | LSP

Afspraken  035 6934496.

Afspraken kunt u bij voorkeur maken tussen 8:00 en 12:00.

De duur van het consult is gemiddeld tien minuten. Als u meer tijd nodig heeft, of met meerdere personen komt, bespreekt u dit dan eerst met de assistente, zodat zij zo nodig meer tijd voor u kan reserveren.

We hebben tevens een inloopspreekuur op ma t/m vrij. U kunt zich dan melden tussen 8:00 en 8:30.