spreekuren

Spreekuren

Inloopspreekuur is komen te vervallen.

Spreekuur volgens afspraak. Telefoon 035-6934496

Afspraken met de assistente, praktijkondersteuner en psycholoog gaan tevens volgens afspraak.

Stikstof volgens afspraak eenmaal per 4 weken.