spreekuren

Spreekuren

Afspraken met de huisarts, assistente, praktijkondersteuner en psycholoog gaan volgens afspraak.

Telefoon 035-6934496

Inloopspreekuur is komen te vervallen!

Stikstof gaat eveneens volgens afspraak.